כיצד משתמשים בקורא כדי לסרוק את החיישן?

הקורא סורק את החיישן, מעתיק ממנו את הנתונים שנשמרו על גבי החיישן במהלך 8 השעות האחרונות ומציג את קריאת הסוכר ברגע הסריקה. על מנת לבצע סריקה יש:

  • להדליק את הקורא באמצעות לחיצה על כפתור הבית – הכפתור הכחול מתחת למסך. 
  • כאשר המסך נדלק, יש להחזיק את הקורא בטווח של עד 4 ס"מ מהחיישן עד להישמע צפצוף קל המעיד על ביצוע הסריקה בהצלחה.

scansensor.jpg

יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה
מופעל על ידי Zendesk