הנחיות לשומרי שבת

אנו מבינים כי אין ביכולתך לבצע את איסוף הנתונים במהלך יום השבת מבחינת הדיווח באפליקציה וסריקת החיישן של מד הסוכר הרציף. בהתאם, יש להמשיך את שבוע איסוף הנתונים לתקופה של לפחות שבעה ימים מלאים. מומלץ להמשיך את איסוף הנתונים עד שבועיים ללא עלות נוספת.

יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה
מופעל על ידי Zendesk