מה יקרה אם לא אסרוק את החיישן בפרק זמן העולה על 8 שעות?

קריאות הסוכר הישנות ביותר יאבדו אם החיישן לא ייסרק לפחות פעם אחת במהלך פרק זמן של 8 שעות. לדוגמה, אם סרקת את החיישן על ידי הקורא בשעה 13:00 ולאחר מכן בשעה 22:00, תאבד את נתוני הסוכר שנשמרו בין 13:00-14:00.

יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה
מופעל על ידי Zendesk