שימוש בפרוביוטיקה במהלך תקופת איסוף הנתונים

במידה והנך נוטל תוספים פרוביוטיים באופן קבוע, אין מניעה מהמשך נטילתם.
אולם, אם הנך נוטל תוספים פרוביוטיים לתקופה מוגבלת, אנו ממליצים להתחיל את שבוע החיבור רק בחלוף שבוע מסיום נטילתם.

יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה
מופעל על ידי Zendesk