שבוע איסוף הנתונים

מידע כללי

קבלת הערכה ותחילת שבוע איסוף הנתונים

החיישן של מד הסוכר הרציף

הקורא של מד הסוכר הרציף

אפליקציית התיעוד DayTwo Food & Activity Logger

ערכת איסוף דגימת הצואה

סיום שבוע איסוף הנתונים

תזונה במהלך שבוע איסוף הנתונים